Oljene i Mobil DTE 700-serien er de siste produkttilskuddene i turbinoljefamilien Mobil DTE, som lenge har vært anerkjent for sin høye kvalitet og pålitelighet. Mobil DTE 700-serien er sinkfrie turbinoljer som er utviklet spesifikt til bruk i gass- og dampturbiner. Mobil DTE 700-serien er formulert med nøye utvalgte baseoljer og tilsetningsstoffer, inkludert antioksidanter, rust- og korrosjonsstabilisatorer og anti-skummidler. Disse komponentene gir fremragende beskyttelse mot oksidasjon og kjemisk nedbryting over tid. Mobil DTE 700-oljene harutmerkedeegenskaper iforholdtil vannutskilling, motstand motemulsjonsdannelseoganti-skumkarakteristikk, noe som gir pålitelig drift. Oljenes forsterkede luftseparasjonsevne er en viktig egenskap i hydrauliske turbinstyringsmekanismer.