Mobil Delvac 1™ Transmission Fluid V30 er et helsyntetisk smøremiddel for tunge manuelle transmisjoner som er utviklet for å imøtekomme strenge krav. Anbefales for helårssmøring av manuelle transmisjoner i lette og i de mest krevende bruksområdene på og utenfor motorveiene i ulike omgivelser.