Mobil Delvac 1 girolje 75W-90 er et helsyntetisk smøremiddel for drivlinjer som er utviklet for å imøtekomme svært strenge krav for lengre skiftintervall og garanti. Dette produktet er laget for bruk i tunge drivlinjer som krever girolje med utmerket lastbæringsevne hvor ekstremt trykk og sjokkbelastning forventes. Mobil Delvac 1 girolje 75W-90 benytter syntetisk baseolje og avanserte tilsetningsstoffer som gir betydelige fordeler i forhold til konvensjonelle mineralgiroljer.