Mobil ATF LT71141 er en høyytelses-ATF med lang dreneringsytelse som skal brukes i automatiske girkasser.