Mobil Antifreeze er en høyytelses konsentrert frostvæske, som må fortynnes før bruk. Mobil Antifreeze konsentrat inneholder monoetylenglykol, og bidrar til å hindre tilfrysing om vinteren og overoppheting om sommeren. Beskytter over en 2-års periode. BS6580-2010.