Mobil Antifreeze Ultra konsentrat er en etylenglykol-basert frostvæske med avanserte silikathemmere.
Typisk levetid på opp til 5 år.
Mobil Antifreeze Ultra inneholder Glysantin® G40® fra BASF
Barnesikret kork.