Mobil Antifreeze Extra er et motorkjølevæskekonsentrat basert på etylenglykol som må fortynnes med vann før bruk. Glysantin G48 inneholder en korrosjonsinhibitorpakke basert på salter av organiske syrer og silikater (Hybrid kjølevæske, fri for Nitrite).