Mobil Aero HFA og HF er formulert for flysystemer der det kreves bruk av hydrokarbonbaserte hydrauliske væsker. Dette er produkter med lav viskositet, høy VI (viskositetsindeks) væske med gode lavtemperaturegenskaper, god slitestyrke og god kjemisk stabilitet.