Mobil 1 Racing 4T 15W-40 er den mest avanserte motoroljen for firetakts motorsykler. Oljen gir den høyeste grad av ytelse som kreves av dagens høytytende motorsykler. Den vil holde firetaktsmotorene rene og beskytte selv under ekstreme driftsforhold.