Lube Shuttle skjellettpistol til 400gr Lube Shuttle patroner.
Meget godt egnet til å fylle lager, 14,5 gr fett pr. pump.