Lube Shuttle komplett pneumatisk pumpe til 50 kg spann.
Komplett anlegg for å fylle patroner selv.