Lube Shuttle komplett pneumatisk pumpe til 25kg spann.
Komplett anlegg for å fylle patroner selv.