Lube Shuttle komplett pneumatisk pumpe til 180kg fat.
Komplett anlegg for å fylle patroner selv.