Lube Shuttle Jet spray.
Luftdrevet fettsprøyte for Lube Shuttle patroner.
Sprøyter fett og smørepastaer.
Perfekt for tannkranser, kranbommer, større flater som skal behandles.