Limet egner seg for mange ulike polyolefiner, eks. PP og PE. Limer også en rekke andre plaster GUP/GRP/FRP, ABS, PVC og også PUR og nitrilgummi.
Problemløser der du ikke kan sveise 2 like plaster sammen, limer ulike plaster mot hverandre, samt også metall, tre, betong, glass m.m.

VIKTIG: Limet må oppbevares i kjøleskap