Resin ESR3 er en epoksy resin basert på en blanding av bis A og bis F. Produktet er ikke tilsatt reaktiv fortynner og er tiltenkt brukt som resin for generelt bruk innen komposittindustrien. Viskositet ved RT = 6500-8000mPas, Epoxy index = 5,65-5,90, Epoxy equiv = 169-177.

Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399
Produksjon og reparasjon av strukturelle industrikomponenter.
Produktet er egnet for standard våtlegging, bagging, infusion og
vikleprosesser. Produktets herdetid og reaktivitet kan styres ved
hjelp av varme, samt med akselerator Acc 399.