Lagringsboks for absorbenter. Kan fylles opp med matter, ruller, pølser og puter. Lagringsboksen kan legges ammen når det ikke er i bruk.