QUINTOLUBRIC 888 er utviklet for hydraulikk anlegg som krever brannhemende egenskaper iht type HFD-U. QUINTOLUBRIC 888 er basert på en sytetisk ester og inneholder en optimalisert additivsystem. ISO VG 46.