Herder XB3473 er en herder til epoksy basert på en formuert aromatisk amin. Produktet gir epoksysystemer med meget høye meaniske egenskaper, meget høy temperaturbestandighet, meget god kjemisk bestandighet og utmerkede aldringsegenskaper. XB3473 er førstevalget for applikasjoner innen olje & gas der det nettopp er krav til denne type materialegenskaper i de kritiske applikasjonene. XB3473 utvikler lite temperatur under herding og er derfor velegent for produksjon også av kompositter med store laminat tykkelser.