Herder XB3403. Produktet brukes som herder til epoksy der hvor det stilles krav til meget lang åpentid. Egnet for store strukturer hvor det trengs god tid på impregnere fiber og eventuelle kjernematerialer. Produktet gir epoksy systemer med lav viskositet, lang åpentid (potlife), gode mekaniske egenskaper og temperaturstabilitet opp mot 90 grader C (Tg). Produktet kan også blandes med herderne XB3404 og XB3405 for å justere på reaktivitet