Meget bra herder for støp av tykke elementer. Veldig lav eksoterm sammenlignet med andre RT herdende systemer. ESR3:ESH4(100:55)