Herder ESH3 er formulert på basis av alifatiske polyaminer. Viskositet vrd RT = 5-20 mPa-s

Varmt- til kaldtherdende epoksy system basert på Araldite ESR3/Herder ESH3 + ACC 399
Til produksjon og reparasjon av strukturelle industrikomponenter.
Produktet er egnet for standard våtlegging, bagging, infusion og
vikleprosesser. Produktets herdetid og reaktivitet kan styres ved
hjelp av varme, samt med akselerator Acc 399.