Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller ventiler unngås eller minimeres.