Mobil Gargoyle Arctic SHC 200-seriens oljer er helsyntetiske smøremidler med svært høye ytelse, som er beregnet for kjølekompressorer og varmepumper. De er sammensatt av syntetisk fremstilte, voksfrie hydrokarboner av polyalfaolefintypen (PAO), som har utmerket termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet. Oljene har høy skjærstabilitet, naturlig stabil viskositetsindeks og god flytevne ved lave temperaturer, og de har derfor bedre ytelse enn konvensjonelle mineraloljer ved krevende driftsbetingelser. De har liten løselighet og blandbarhet med kjølemidler, noe som resulterer i tykkere oljefilm i miljøer med kjølemidler under trykk, og mindre lekkasjer ved akseltetningene. Oljenes stabilitet og lave flyktighet motvirker avdamping av lette destillasjonsfraksjoner, noe som kan forekomme i konvensjonelle mineraloljer.