Fleetcool OAT EG er en kjølevæske for universalt bruk for anleggsmaskiner og motorer i tung drift. Fleetcool OA TEG kan brukes til hele maskinparken noe som forenkler hverdagen med hensyn til kjølevæsker.