Exxsol D80 er en lav aromatisk white spirits med meget svak lukt. Exxsol D80 vil løse opp forurensninger som olje, fett, voks, tjære o.l. og kan derfor i ulik grad benyttes til formål som rensing av biler, båter,
motorer og verktøy. Produktet er næringsmiddel godkjent Flame punkt på 79 grader C.