Exxsol D60 er en lav aromatisk white spirits med meget svak lukt. Exxsol D60 vil løse opp forurensninger som olje, fett, voks, tjære o.l. og kan derfor i ulik grad benyttes til formål som rensing av biler, båter,
motorer og verktøy. Flame punkt på 67 grader C.