Exxsol D 140 er en lav aromatisk white spirits med meget svak lukt. Exxsol D 140 vil løse opp forurensninger som olje, fett, voks, tjære o.l. og kan derfor i ulik grad benyttes til formål som rensing av biler, båter,
motorer og verktøy. Exxsol D 140 vil tørke ekstremt sent og virker derfor fetere, men kan på noen områder ha større løsningsevne enn Exxsol produktene med lavere flamme punkt. Flame punkt på Exxsol D 140
er 138 grader C.