Dowsil 744 er et 1-komponent silikon lim rettet mot elektronikk produksjon. Romtemperatur herdende. Fugen flyter ikke utover etter påføring. Designet for å gi langtids vedheft og samtidig beskytte mot fuktighet og andre ytre påvirkninger samt slag, vibrasjoner og temperatur sykluser. Mye benyttet som komponent støtte og til liming av store komponenter som batterier, kondensatorer på PCB.