Dowsil 340 heat sink er et hvit, ikke herdende, ikke flytende, termisk ledende silikon fett.