Rustkonverterer.
kan overmales / lakkeres etter herding.