Digital oljemåler med 90gr flexirør.
Mpler oljegjennomstrømming og gir kontroll på eksakt mengde ved fylling.