Høytemperatur silikon lim.
Sort farge
310ml
Ikke et farlig stoff eller blanding.