Chemlease® MPP 712 EZ – poreforsegler mot FRP og avanserte kompositter.

Tiltenkt brukt mot polyester gelcoat og epoxy, fenoler og de fleste metaller.