Chemlease® 258-R slippmiddel for filament winding, pre-preg og wet lay up.
Kan sprayes eller påføres med klut (klut anbefales).

Start med helt ren form. Legg på 3 tynne lag der du lar det tørke 15 min mellom hvert lag (romtemp. på formen).

I produksjon påføres det et nytt tynt lag når det begynner å lugge.