Araldite LY564 er en epoksy resin tilsatt en reaktiv fortynner for å redusere viskositet (1200mPas ved RT). Produktet er designet for bruk innen komposittindustrien, der hvor det stilles krav til et system med lav viskositet uten at dette går på bekostning av de mekaniske og temperaturstabile egenskapene. Kan i kombinasjon med riktig herder tilpasses de fleste produksjonsprosesser og de fleste industrielle applikasjoner.