Dette er et upigmentert, tyntflytende to-komponent epoksylim. Produktet har lang åpentid etter blanding av A og B komponent (pot life), generelt gode egenskaper mot fuktighet, generell kjemisk bestandighet og god termisk stabilitet. Produktet er utmerket for liming av de fleste metaller og kompositter. Produktet består av base AY103-1 og herder HY991. Produktet finnes ikke i patroner. Produktet AY103-1/HY991 gir en litt mer tyntflytende, og har noe lavere kjemisk og termisk stabilitet sammenlignet med systemet AY105-1/HY991.

PS! Herder HY991 benyttes og sammen med flere andre base-komponenter hvorav AY105-1 er et eksempel.