Herder HY917 (Aradur 917) er en anhydrid basert herder til bruk med epoksy. Produktet brukes sammen med en rekke epoksy resiner i formuleringer rettet mot komposittindustrien. Produktet kjennetegnes av å være meget tyntflytende, og kan i kombinasjon med en gitt epoksy base gi temperaturstabilitet opp mot 220 grader C (XB9721). Produktet brukes gjerne i formuleringer rettet mot infusion, filament winding (fibervikling) og pultrudering. Produktet krever tilføresl av varme for å herde skikkelig ut. I tillegg brukes også gjerne en akselerator (DY070) for å starte herdeprosessen og bidra til tilstrekkelig utherding ved en gitt temperatur.