Nordson EFDs Performus X-dispensere øker produksjonshastigheten og reduserer produksjonskostnadene gjennom kontrollert påføring av lim, smøremidler og andre monteringsvæsker. Performus X100 har 0-100 psi (0-7 bar)
trykkregulator som håndterer alle væsker. Performus X15 har 0-15 psi (0-1 bar) trykkregulator som gir større kontroll ved dosering av tynne væsker.